MENU GŁÓWNE

 URZĄD

POMOC

WYSZUKAJ


Urząd i Wójt
Dane Gminy
Urząd Gminy
Wójt Gminy

Zarządzenia

Gospodarka gruntami

Zbywanie nieruchomości

Obsługa interesantów

Ogłoszenia

Oświadczenia

Aktualności

 

Rada Gminy
Radni Gminy
Komisje Rady

Prawo lokalne
Statut Gminy
Regulamin Urzędu
Podatki
Budżet Gminy

Podmioty
Szkoły
G.O.P.S.

Biblioteka

Sołectwa

Zamówienia Publiczne

Przetargi

Przetargi i oferty POKL
Oferty

 

Informacje
Projekty POKL

Termomodernizacja szkół

Programy

Zgromadzenia publiczne

Zawiadomienia

Usuwanie azbestu

Nabór

Adopcja psów

Do pobrania

Obwieszczenia Wojewody
Plan zagospodarowania

Reorganizacja oświaty

Nowy system gospodarki odpadami

 

 

 

 

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY CHODÓW

   

    RODZAJ: GMINA WIEJSKA

    POWIAT: KOLSKI  

    WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE

    ADRES: CHODÓW 18

    KOD: 62-652

    MIEJSCOWOŚĆ: CHODÓW

    KONTAKT: (TEL./FAX.) 063 2737220

                                  (TEL.) 063 2737277

    E-MAIL: sekretariat@chodow.pl

    WÓJT: HENRYK TOMCZAK

    SEKRETARZ: HENRYKA TRZASKALSKA

    SKARBNIK: HALINA ROSIAK

    NIP: 666 13 24 381

    REGON:000 53 53 56

    KONTO: BS ODDZIAŁ TURZYNÓW

 

    NR R-KU 51 854500082200550001256013

    IBAN: GBWCPLPPPL51854500082200550001256013

 

 

INFORMACJA O ADRESIE SKRYTKI ePUAP

ORAZ PRZEKAZYWANIU SPRAWOZDAŃ

 MENU GŁÓWNE

 Gmina Chodów